کاربرد پارتیشن در فضاهای مسکونی

کاربرد پارتیشن

دیوار جداکننده یا پارتیشن همان طور که از اسمش پیداست برای جداسازی فضاهای مختلف به کار می رود . عملکرد پارتیشن بسیار ساد…

ادامه مقاله
212
27 ژانویه 2020
0