پارتیشن شیشه ای ریلی

پارتیشن شیشه ای متحرک

پارتیشن شیشه ای متحرک (ریلی) علاوه بر دارا بودن مزایای پارتیشن ها از نظر شفافیت و عبور مناسب نور، قابل حرکت بود…

ادامه مقاله
195
30 آوریل 2020
0