میز کارمندی

مهم ترين نكات استفاده از ميز كارمندی

میز اداری یکی از ملزومات بسیار پرکاربرد و مهم در هر اداره و شرکتی می باشد که مورد استفاده همه کارکنان است. امروزه در ط…

ادامه مقاله
194
30 آوریل 2020
0

میز کارمندی مدرن

میزهای کارمندی مدرن(سری آلفا) با توجه به نوع کاربری ، فضای موجود ، نیازمندی های دفتر کار ، سلایق و اهداف مدیران همواره…

ادامه مقاله
261
01 مارس 2020
0

یک میز کارمندی چه خصوصیاتی دارد

نخستیم موردی که در هر اداره و محیط کار به چشم می آید ، میز کارمنذی است که پرسنل ادارات و دفاتر اعم از دولتی یا خصو…

ادامه مقاله
285
10 نوامبر 2019
0