پارتیشن شیشه ای رنگی

شیشه های رنگی در پارتیشن

زمانی که میزان نور در محیط مهم می شود می توانید ازشیشه های رنگی در پارتیشن تک جداره استفاده كرد. قطر پارتیشن شیشه ای ۱۰…

ادامه مقاله
190
30 آوریل 2020
0