مبلمان اداری در محیط کار

مبلمان اداری و ارگونومی

مبلمان اداری و ارگونومی دانشی است که در آن اطلاعات علمی درباره انسان (چه روان و چه جسم) به کار گرفته می‌شود تا …

ادامه مقاله
216
27 ژوئن 2020
0

مبلمان اداری باز

زمانی که شرکت به صورت یک فضای غیرمحصور طراحی شده و تمامی پرسنل به صورت باز، هر یک به کار خود مشغول شده اند، فضا…

ادامه مقاله
216
27 ژوئن 2020
0

نقش مبلمان اداری در محیط کار

یکی از دلایل مهمی که مدیران باید به ظاهر محل کار خود و مخصوصا مبلمان اداری توجه کنند، این است که محیط اداری مانند خانه …

ادامه مقاله
183
29 آوریل 2020
2