دیوار کاذب چیست

دیوار کاذب پارتیشن

دیوار کاذب پارتیشن یا دیوارهای جداکننده، دیوارهایی غیر باربر است که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شود که …

ادامه مقاله
113
30 آوریل 2020
0