شرکت های زیرمجموعه

بهبرد آزما

اولین تولیدکننده مبلمان مدولار آزمایشگاهی

روهینا بهگرتجهیز

تولیدکننده مبلمان و تجهیزات استل بیمارستانی