سری بهبرد

مشخصات فنی سری بهبرد

مشخصات فنی سری بهبرد از تولیدات شرکت کاربین بهبرد داراي فریمهاي آلومینیومی آنودایز شـده نقـره اي همـراه بـا اتصالات دایکست انحصاري، نمایان در ظاهر کار میباشد که کلیه قطعات به صورت مدولار تولید و بلوکه ، در محل پروژه ، نصب میگردد. پرکننده ها شامل MDF هشت میل و شیشه چهار میل سـکوریت و پـرده کرکره به سفارش مشتري می باشد..

سری بهبرد

قفل و یراق آلات مورد استفاده در دربها از نوع مرونی ایتالیا ، هوپه آلمان  و پرده کرکره سوئدي میباشد. بلوكهاي پارتیشن به وسیله اتصالات H کشویی و با حداقل حجم پرچ کاري در فضا نصب مـی گـردد و در صورت نیاز به تعویض شیشه و MDF با جابه جایی بلوك کناري این تعویض انجام گیرد. از فواید سیستم مدولار ، امکان تغییر مبلمان و چیدمان و فضاهاي کاربري می باشد که بدون از بین رفـتن و تخریب قطعات و اتصالات این مهم را فراهم کرده است