توسعه زراعت چوب

دولت برای توسعه زراعت چوب تسهیلات اعطا می کند

 

 

نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه

شنبه مجلس شورای اسلامی و در بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه برنامه ششم توسعه ماده 48 مکرر را اصلاح کردند. دولت برای توسعه زراعت چوب تسهیلات اعطا می کند.با تصویب نمایندگان در بند 1 ماده 48 هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است.

دولت در ارتباط با قراردادهای طرح های جنگل داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می رسد، مجاز به تمدید قرارداد نیست. در تبصره این بند نیز بهره برداری چوبی در طرح های جنگلداری طی سال های اول تا سوم برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. همچنین نمایندگان در بند 2 دولت را مکلف کردند نسبت به اصلاح آن دسته از طرح های جنگل داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمی رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج کند. در تبصره 1 این بند نیز بهره برداری از درختان ریشه کن، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا تا بیش از ارایه طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفا با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد

پس از تصویب طرح و جایگزین صرفا براساس این طرح صرفا با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز خواهد بود. در تبصره 2 نیز برداشت درختان جنگلی برای طرح های عمرانی در صورت داران بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه شناسایی با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع اعلام شد. همچنین بهره برداری از درختکاری و جنگل کاری های دست کاشت به منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز …

 

 

برای دیدن نوشته هایی که می خواهید، شروع به تایپ کنید.