افزایش نرخ تورم تولیدکننده

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مرکز آمار شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در سال ۹۷ (بر مبنای سال پایه ۹۰) را منتشر کرد.

این شاخص در تمامی فصل ­های سال مورد بررسی (۹۷) نسبت به فصل قبل افزایش داشته­ است. این شاخص در فصل پاییز با تورم فصلی ۲۳،۵ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل در میان دیگر فصل های سال داشته­ است.

 

بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۹۷، با ۶۴.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶، به عدد ۳۸۲.۴ رسید در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۶ عدد ۲۳۲.۴ بوده و نسبت به سال ۹۵، به میزان ۱۵.۵ درصد افزایش یافته بود.

در سال مورد بررسی، شاخص قیمت بخش ­های اصلی “صنایع مواد غذایی و آشامیدنی” با ۳۷،۱ درصد، “تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار” با ۱۴۹.۰ درصد، “تولید منسوجات” با ۵۹.۱ درصد، ” تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار ” با ۳۳.۰ درصد، ” دباغی، عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان ” با ۴۵.۳ درصد، ” تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ” با ۶۴.۶ درصد، “تولید کاغذ و محصولات کاغذی” با ۱۰۹.۸ درصد، ” انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده ” با ۶۵.۶ درصد، ” صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه های نفت ” با ۸۶.۲ درصد، ” صنایع محصولات شیمیایی ” با ۶۴.۲ درصد، “تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی ” با ۷۵.۴ درصد، ” تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی ” با ۳۳.۶ درصد، ” تولید فلزات اساسی ” با ۶۴.۶ درصد، ” تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات ” با ۷۶.۸ درصد، ” تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر ” با ۶۳.۳ درصد، ” تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی ” با ۳۸.۴درصد، ” ماشین آلات و دستگاه های مولد و انتقال برق ” با ۹۱.۳ درصد، ” تولید رادیو، تلویزیون، دستگاه ها و وسایل ارتباطی ” با ۵۶.۹ درصد، ” تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت ” با ۷۸.۹ درصد، ” تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ” با ۳۲.۵ درصد، ” تولید سایر وسایل حمل و نقل ” با ۶۷.۹ درصد و ” تولید مبلمان و مصنوعات ” با ۵۸.۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می ­دهند.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ های “صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه های نفت” با ۸۶،۲ درصد، ” تولید فلزات اساسی” با ۶۴.۶ درصد، “تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم­تریلر” با ۳۲.۵ درصد، “صنایع مواد غذایی و آشامیدنی” با ۳۷.۱ درصد، “صنایع محصولات شیمیایی” با ۶۴.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل، در سال ۱۳۹۷، به ترتیب سهم قابل ملاحظه ­ای در افزایش شاخص کل داشته ­اند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مرکز آمار شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در سال ۹۷ (بر مبنای سال پایه ۹۰) را منتشر کرد.

این شاخص در تمامی فصل ­های سال مورد بررسی (۹۷) نسبت به فصل قبل افزایش داشته­ است. این شاخص در فصل پاییز با تورم فصلی ۲۳،۵ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل در میان دیگر فصل های سال داشته­ است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۹۷، با ۶۴.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶، به عدد ۳۸۲.۴ رسید در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۶ عدد ۲۳۲.۴ بوده و نسبت به سال ۹۵، به میزان ۱۵.۵ درصد افزایش یافته بود.

در سال مورد بررسی، شاخص قیمت بخش ­های اصلی “صنایع مواد غذایی و آشامیدنی” با ۳۷،۱ درصد، “تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار” با ۱۴۹.۰ درصد، “تولید منسوجات” با ۵۹.۱ درصد، ” تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار ” با ۳۳.۰ درصد، ” دباغی، عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان ” با ۴۵.۳ درصد، ” تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ” با ۶۴.۶ درصد، “تولید کاغذ و محصولات کاغذی” با ۱۰۹.۸ درصد، ” انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده ” با ۶۵.۶ درصد، ” صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه های نفت ” با ۸۶.۲ درصد، ” صنایع محصولات شیمیایی ” با ۶۴.۲ درصد، “تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی ” با ۷۵.۴ درصد، ” تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی ” با ۳۳.۶ درصد، ” تولید فلزات اساسی ” با ۶۴.۶ درصد، ” تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات ” با ۷۶.۸ درصد، ” تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر ” با ۶۳.۳ درصد، ” تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی ” با ۳۸.۴درصد، ” ماشین آلات و دستگاه های مولد و انتقال برق ” با ۹۱.۳ درصد، ” تولید رادیو، تلویزیون، دستگاه ها و وسایل ارتباطی ” با ۵۶.۹ درصد، ” تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت ” با ۷۸.۹ درصد، ” تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ” با ۳۲.۵ درصد، ” تولید سایر وسایل حمل و نقل ” با ۶۷.۹ درصد و ” تولید مبلمان و مصنوعات ” با ۵۸.۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می ­دهند.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ های “صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه های نفت” با ۸۶،۲ درصد، ” تولید فلزات اساسی” با ۶۴.۶ درصد، “تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم­تریلر” با ۳۲.۵ درصد، “صنایع مواد غذایی و آشامیدنی” با ۳۷.۱ درصد، “صنایع محصولات شیمیایی” با ۶۴.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل، در سال ۱۳۹۷، به ترتیب سهم قابل ملاحظه ­ای در افزایش شاخص کل داشته ­اند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مرکز آمار شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در سال ۹۷ (بر مبنای سال پایه ۹۰) را منتشر کرد.

این شاخص در تمامی فصل ­های سال مورد بررسی (۹۷) نسبت به فصل قبل افزایش داشته­ است. این شاخص در فصل پاییز با تورم فصلی ۲۳،۵ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل در میان دیگر فصل های سال داشته­ است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۹۷، با ۶۴.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶، به عدد ۳۸۲.۴ رسید در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۶ عدد ۲۳۲.۴ بوده و نسبت به سال ۹۵، به میزان ۱۵.۵ درصد افزایش یافته بود.

در سال مورد بررسی، شاخص قیمت بخش ­های اصلی “صنایع مواد غذایی و آشامیدنی” با ۳۷،۱ درصد، “تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار” با ۱۴۹.۰ درصد، “تولید منسوجات” با ۵۹.۱ درصد، ” تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار ” با ۳۳.۰ درصد، ” دباغی، عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان ” با ۴۵.۳ درصد، ” تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ” با ۶۴.۶ درصد، “تولید کاغذ و محصولات کاغذی” با ۱۰۹.۸ درصد، ” انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده ” با ۶۵.۶ درصد، ” صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه های نفت ” با ۸۶.۲ درصد، ” صنایع محصولات شیمیایی ” با ۶۴.۲ درصد، “تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی ” با ۷۵.۴ درصد، ” تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی ” با ۳۳.۶ درصد، ” تولید فلزات اساسی ” با ۶۴.۶ درصد، ” تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات ” با ۷۶.۸ درصد، ” تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر ” با ۶۳.۳ درصد، ” تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی ” با ۳۸.۴درصد، ” ماشین آلات و دستگاه های مولد و انتقال برق ” با ۹۱.۳ درصد، ” تولید رادیو، تلویزیون، دستگاه ها و وسایل ارتباطی ” با ۵۶.۹ درصد، ” تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت ” با ۷۸.۹ درصد، ” تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ” با ۳۲.۵ درصد، ” تولید سایر وسایل حمل و نقل ” با ۶۷.۹ درصد و ” تولید مبلمان و مصنوعات ” با ۵۸.۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می ­دهند.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ های “صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه های نفت” با ۸۶،۲ درصد، ” تولید فلزات اساسی” با ۶۴.۶ درصد، “تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم­تریلر” با ۳۲.۵ درصد، “صنایع مواد غذایی و آشامیدنی” با ۳۷.۱ درصد، “صنایع محصولات شیمیایی” با ۶۴.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل، در سال ۱۳۹۷، به ترتیب سهم قابل ملاحظه ­ای در افزایش شاخص کل داشته ­اند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، مرکز آمار شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در سال ۹۷ (بر مبنای سال پایه ۹۰) را منتشر کرد.

این شاخص در تمامی فصل ­های سال مورد بررسی (۹۷) نسبت به فصل قبل افزایش داشته­ است. این شاخص در فصل پاییز با تورم فصلی ۲۳،۵ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل در میان دیگر فصل های سال داشته­ است.

بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۹۷، با ۶۴.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶، به عدد ۳۸۲.۴ رسید در حالی که این شاخص در سال ۱۳۹۶ عدد ۲۳۲.۴ بوده و نسبت به سال ۹۵، به میزان ۱۵.۵ درصد افزایش یافته بود.

در سال مورد بررسی، شاخص قیمت بخش ­های اصلی “صنایع مواد غذایی و آشامیدنی” با ۳۷،۱ درصد، “تولید محصولات از توتون و تنباکو سیگار” با ۱۴۹.۰ درصد، “تولید منسوجات” با ۵۹.۱ درصد، ” تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار ” با ۳۳.۰ درصد، ” دباغی، عمل آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان ” با ۴۵.۳ درصد، ” تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ” با ۶۴.۶ درصد، “تولید کاغذ و محصولات کاغذی” با ۱۰۹.۸ درصد، ” انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده ” با ۶۵.۶ درصد، ” صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه های نفت ” با ۸۶.۲ درصد، ” صنایع محصولات شیمیایی ” با ۶۴.۲ درصد، “تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی ” با ۷۵.۴ درصد، ” تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی ” با ۳۳.۶ درصد، ” تولید فلزات اساسی ” با ۶۴.۶ درصد، ” تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات ” با ۷۶.۸ درصد، ” تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر ” با ۶۳.۳ درصد، ” تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی ” با ۳۸.۴درصد، ” ماشین آلات و دستگاه های مولد و انتقال برق ” با ۹۱.۳ درصد، ” تولید رادیو، تلویزیون، دستگاه ها و وسایل ارتباطی ” با ۵۶.۹ درصد، ” تولید ابزار پزشکی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت ” با ۷۸.۹ درصد، ” تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ” با ۳۲.۵ درصد، ” تولید سایر وسایل حمل و نقل ” با ۶۷.۹ درصد و ” تولید مبلمان و مصنوعات ” با ۵۸.۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می ­دهند.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ های “صنایع تولید زغال سنگ- پالایشگاه های نفت” با ۸۶،۲ درصد، ” تولید فلزات اساسی” با ۶۴.۶ درصد، “تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم­تریلر” با ۳۲.۵ درصد، “صنایع مواد غذایی و آشامیدنی” با ۳۷.۱ درصد، “صنایع محصولات شیمیایی” با ۶۴.۲ درصد افزایش نسبت به سال قبل، در سال ۱۳۹۷، به ترتیب سهم قابل ملاحظه ­ای در افزایش شاخص کل داشته ­اند.

 

 

برای دیدن نوشته هایی که می خواهید، شروع به تایپ کنید.