استاندارد چیدمان اداری

استاندارد چیدمان اداری

محيط کاری نيز مانند فضای مسکونی بايد دارای دکوراسيون داخلی مناسب باشد. کارمندان زمان زيادی را در طول روز در فضای کاری خود سپری میکنند و چيدمان مناسب و استاندارد در روحيه آنها تأثیر بسزايی دارد. به همين دليل تهيه مبلمان اداری مناسب با فضای شرکت و چيدن آنها با خلاقيت و نوآوری امری مهم است. تعريف کلی مبلمان اداری: به مجموعهای از میزها و صندلیها، پارتيشنها و مبلمان که در قسمتهای مختلف سازمان و یا شرکتها از جمله اتاق کارکنان، اتاق کنفرانس، سالن انتظار، اتاق مدیریت و … استفاده میشود مبلمان اداری میگويند.

عوامل تعيين کننده در نحوه چيدمان مبلمان اداری

برای اینکه بتوانید در فضاهای کاری بهترین چیدمان را داشته باشیم باید به عملکرد مورد نیاز فضا توجه کنید ؛ يعني همه شرايط و ويژگیهای محيط را به خوبی شناسايی کرده و بر مبنای آنها بهترين مکان را برای مبلمان اداری خود انتخاب کنيد. فضاي در دسترس، حريم خصوصی و همچنين نور و چشم انداز محيط کار از عوامل تعيين کننده در چيدمان فضای کاری است. اگر در محيط کاري خود چشمانداز زيبايی داريد، میتوانيد ميزها و مبلمان خود را به نحوی قرار دهيد که چشمانداز به خوبی قابل رؤیت باشد. با اين کار میتوانيد فضايی جذاب و سرزنده داشته باشيد. نور نيز يکي ديگر از عوامل تأثیرگذار در چيدمان مبلمان اداری محسوب میشود. اگر فضا دارای نور طبيعی باشد، بايد از اين نور حداکثر استفاده را کرد و چيدمان را طوری طراحی کرد که به بهترین شکل از این نور استفاده شود و محل قرارگيری لوازم را طوری در نظر گرفت که همه ميزها و مبلمان از نور کافی برخوردار باشند.

استاندارد چیدمان اداری

نکته حائز اهمیتی که در زمینه استاندارد چیدمان دکوراسیون اداری وجود دارد این است که هر یک از اتاق‌ها و بخش‌های یک اداره و یا یک شرکت باید دارای دکوراسیون اداری اختصاصی باشند به این معنا که نحوه چیدمان مبلمان اداری در هر یک از اتاق‌ها و بخش‌های یک اداره و یا شرکت باید با سایر اتاق‌ها و بخش‌ها متمایز باشد چراکه هر یک از بخش‌ها و اتاق‌هایی که در یک اداره و یا شرکت وجود دارند با سایر بخش‌ها متفاوت هستند و وظایف و کارهایی که در آن‌ها نیز انجام می‌شود هم متفاوت با سایر بخش‌ها است از این‌رو دکوراسیون اداری هر یک از اتاق‌های یک اداره و یا شرکت باید متناسب با وظایف و مسئولیت‌هایی باشد که افراد به انجام دادن آن‌ها مشغول می‌باشند. برای مثال اتاق مدیریت، تنها مختص یک نفر آن هم شخص مدیر است بنابراین دکوراسیون اداری این اتاق تنها باید متشکل از یک میز مدیریت، کتابخانه مدیریتی، صندلی مدیریتی باشد و اگر دارای فضای زیادی هم باشد می‌توان در آن یک میز مذاکره و یا جلسه نیز قرار داد اما در اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها اتاق مذاکره و همچنین اتاق کنفرانس جدا می‌باشد به‌گونه‌ای که در اتاق مذاکره یک میز بزرگ مذاکره متناسب با حداکثر افرادی که امکان دارد در کنار یکدیگر قرار بگیرند و به مذاکره و بحث‌ و گفتگو با یکدیگر بپردازند قرار داده می‌شود و همچنین به تعداد آن‌ها صندلی هم فراهم می‌شود.

استاندارد چیدمان اداری-1
برای دیدن نوشته هایی که می خواهید، شروع به تایپ کنید.