ارتفاع مناسب برای پارتیشن اداری

ارتفاع مناسب برای پارتیشن اداری

ارتفاع مناسب برای پارتیشن اداری در مدل های مختلف کاملا اختیاری بوده و می توان با توجه به نیاز از پارتیشن دوجداره با ارتفاع مناسب استفاده کرد. بطور مثال در فضاهایی می خواهید فقط حریم کاری پرسنل مشخص شود ولی آنها بتوانند در موقع لزوم با یکدیگر ارتباط ایجاد کنند .

پارتیشن اداری

می توان از پارتیشن های دو جداره کوتاه استفاده کرد به طوری که کارکنان در هنگام ایستادن یکدیگر را بینند در این حالت معمولا ارتفاع مناسب برای پارتیشن اداری از ارتفاع 120 تا 150 استفاده می شود که میتوان با 20 تا 40 سانتیمتر از پارتیشن دو  جداره را پنجره و مابقی را پنل استفاده کرد  .

پارتیشن اداری

باید درک کنید که ابعاد معمولی معمولاً همیشه برای یک فضای معین کافی نیست. در مواقعی که نیاز به دیوار داشته و هدف جداسازی کامل فضاها از یکدیگر باشد و کاربران نیاز به حریم خصوصی دارند باید ارتفاع پارتیشن دو جداره را تا سقف ادامه داد تا فضا ها دارای یک دیوار کامل شوند.

پارتیشن اداری

همه فضاها دارای فضای یکسان یا ویژگی های بدنی یکسان نیستند به همین دلایل
برخی از مدیران دارایی ممکن است مجبور باشند از ارتفاع ، عرض و عمق خواه
با ابعاد استاندارد یا اندازه گیری های سفارشی پیش بروید ، اطمینان از این که غرفه هایی
که می خواهید ایجاد کنید مطابق با الزامات محلی برای شما بسیار مهم است

برای دیدن نوشته هایی که می خواهید، شروع به تایپ کنید.