ارتفاع مناسب برای پارتیشن اداری

ارتفاع مناسب برای پارتیشن اداری در مدل های مختلف کاملا اختیاری بوده و می توان با توجه به نیاز از پارتیشن دوجداره با ارتفاع مناسب استفاده کرد. بطور مثال در فضاهایی می خواهید فقط حریم کاری پرسنل مشخص شود ولی آنها بتوانند در موقع لزوم با یکدیگر ارتباط ایجاد کنند .
باید درک کنید که ابعاد معمولی معمولاً همیشه برای یک فضای معین کافی نیست. در مواقعی که نیاز به دیوار داشته و هدف جداسازی کامل فضاها از یکدیگر باشد و کاربران نیاز به حریم خصوصی دارند باید ارتفاع پارتیشن دو جداره را تا سقف ادامه داد تا فضا ها دارای یک دیوار کامل شوند.

می توان از پارتیشن های دو جداره کوتاه استفاده کرد به طوری که کارکنان در هنگام ایستادن یکدیگر را بینند در این حالت معمولا ارتفاع مناسب برای پارتیشن اداری از ارتفاع ۱۲۰ تا ۱۵۰ استفاده می شود که میتوان با ۲۰ تا ۴۰ سانتیمتر از پارتیشن دو جداره را پنجره و مابقی را پنل استفاده کرد .

برای دیدن نوشته هایی که می خواهید، شروع به تایپ کنید.